Vzw Habito wil er mee voor zorgen dat gezinnen uit achtergestelde groepen in een degelijke woning kunnen wonen. Wonen in een betaalbaar pand dat beschikt over basiscomfort en in een aangename omgeving is een recht van iedere mens, ongeacht zijn of haar inkomen, nationaliteit of geloofsovertuiging.

Het is voor sommige mensen vaak niet mogelijk om een dergelijk pand op eigen kracht op de private huurmarkt te verwerven. Daarom zijn er verschillende organisaties en mensen die hen hierin ondersteunen.

Vzw Habito wil een actieve inbreng leveren in het huurpatrimonium van deze organisaties en/of personen in het bijzonder van Sociale Verhuurkantoren.

Om dit te kunnen doen levert de vzw Habito alle mogelijke inspanningen om middelen te verwerven. Dit kan gaan om onroerende middelen die dan deel gaan uitmaken van het patrimonium van organisaties. Maar dit kan ook gaan om roerende middelen die gebruikt worden om patrimonium te verwerven of in stand te houden.

ondernemingsnummer / 881904204
adres maatschappelijke zetel : Diestsesteenweg 104, 3010 Kessel-lo
publicatiedatum staatsblad =16 juni 2006